Cmentarz żydowski w Będzinie

Planowaliśmy w tym roku w czerwcu zorganizować warsztaty porządkowo-renowacyjne z wolontariuszami na cmentarzach żydowskich w Będzinie (na Górce Zamkowej) i w Żarkach, które miały trwać po 7 dni na każdym z cmentarzy. Warsztaty miały być prowadzone przez jednego z najlepszych ekspertów w Polsce jeśli chodzi o naprawę starych nagrobków – Szymona Modrzejewskiego ze stowarzyszenia Magurycz, który w takiej pracy posiada 20 lat doświadczenia. Podczas warsztatów wiele macew zostałoby oczyszczonych, podniesionych a prawdopodobnie sporo z nich udałoby się naprawić sklejając połamane fragmenty. W zeszłym roku podczas podobnych warsztatów na cmentarzu żydowskim w Gliwicach udało się oczyścić i podnieść ponad 10 ciężkich nagrobków. To daje obraz tego co moglibyśmy zrobić przez 7 dni.
Na ten cel udało nam się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID). Cały projekt – 7 dni warsztatów w Będzinie i 7 dni w Żarkach miał kosztować 34 tysiące złotych z czego 24 tysiące miało być przyznane przez NID a 7 tysięcy miały pochodzić ze środków Fundacji Brama Cukermana. Uzyskaliśmy pozytywną opinię o naszym działaniu ze strony Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminy Żydowskiej w Katowicach. Aby otrzymać dofinasowanie potrzebowaliśmy jeszcze zgody „dysponenta” zabytku czyli Starostwa Powiatowego w Będzinie i Starostwa w Myszkowie (dla cmentarza w Żarkach). O ile w Myszkowie nie mieliśmy żadnych problemów w uzyskaniu takiej zgody o tyle w Będzinie, ku naszemu zaskoczeniu spotkaliśmy się z decyzją odmowną. Jako powód odmowy podano fakt, że „zgoda została udzielona innemu podmiotowi”.
W naszej opinii taki powód braku zgodny jest niezrozumiały, nielogiczny i sprzeczny z interesem publicznym Gminy i Powiatu Będzińskiego. Dlaczego zgoda wydana temu „innemu podmiotowi” uniemożliwia udzielenie zgody naszej organizacji? Jak to się ma do konstytucyjnej równości wobec prawa? Czy cmentarz żydowski w Będzinie, na którym przez lata nie prowadzono żadnych większych prac renowacyjnych, jest zbyt mały żeby mogły pracować na nim 2 organizacje? Czy świadome doprowadzenie do odrzucenia dotacji zewnętrznej, która pomogłaby odnowić fragment zabytkowego cmentarza nie jest działaniem na szkodę Gminy i Powiatu Będzińskiego? Na te i inne pytania nie mamy odpowiedzi.
Pomimo tego, że nie zgadzamy się z decyzją Starostwa w Będzinie jesteśmy zmuszeni ją zaakceptować i tym samym zrezygnować z przyjęcia dotacji i realizacji projektu w tym roku zarówno w Będzinie jak i w Żarkach. Jest to trudna sytuacja nie tylko dla nas, ale także dla wolontariuszy, którzy licząc na udział w warsztatach, przyjechali do nas z zagranicy.

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Będzinie w trybie dostępu do informacji publicznej o kilka spraw m.in. o to kim jest ów „inny podmiot”, któremu udzielono zgody na prace na cmentarzu żydowskim. W odpowiedzi przeczytaliśmy, że „innym podmiotem” jest Fundacja Centrum Kultury Żydowskiej im. Rutki Laskier, której prezesem jest Adam Szydłowski.

Nie zamierzamy tak zostawić tej sprawy i będziemy publikować dalszą korespondencję.

my do star 1

Odmowa Bedzin (1)

my do star 2

Starostwo Reply1

Starostwo Reply2

Adam Permission

Wesprzyj nas / Support us

Realizacja naszej misji nie jest możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół. Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne - wesprzyj nas! / Our mission is not possible without the support of our Friends. If you think that what we do is important - support us!