Jesteśmy w trakcie tworzenia galerii na naszej stronie poświęconej architekturze oraz historii będzińskich kamienic i obiektów użyteczności publicznej powstałych w latach 1870-1914. Są to lata przynależności Będzina do Imperium Rosyjskiego, Guberni Piotrkowskiej, w której wówczas opiniowano budowę budynków.

Większość informacji, materiałów źródłowych i projektów architektonicznych, które zostaną opublikowane na portalu będzie pochodzić z Archiwum Państwowego w Łodzi, które to zostanie uzupełnione o informacje znajdujące się w Archiwum Państwowym w Katowicach, Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach i Archiwum Akt Dawnych.

Do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, Będzin znajdował się w zaborze rosyjskim. Pomimo upływu stu lat historie tych budynków są praktycznie nieznane. W tamtym czasie miasto zamieszkiwała duża społeczność żydowska i portal ma za zadanie zobrazować również skomplikowaną wielokulturową historię Będzina.

Portal powstanie w języku polskim i angielskim, tak aby umożliwiać korzystanie z tej bazy wiedzy osobom poza granicami Polski i co za tym idzie promować Będzin jako miasto pełne cennej, zabytkowej architektury. Informacje zostaną przetłumaczone z języka rosyjskiego na polski, a następnie na angielski.

Portal „Będzińskie domy i ich historie” ma stworzyć również przestrzeń dla mieszkańców miasta do publikowania fotografii zarówno współczesnych jak i archiwalnych pochodzących z prywatnych zbiorów w tym np. rzadkich zdjęć detali architektonicznych czy zachowanych do dzisiaj elementów wyposażenia wnętrz.

W latach 2012-2013 fundacja Brama Cukermana zrealizowała podobny projekt w Bytomiu, oparty na bytomskich aktach budowlanych (www.architekturabytomia.org).

Kwerenda, tłumaczenie: Grzegorz Onyszko
Koncept: Piotr Jakoweńko
Konsultacja historyczna: Andrzej Ciepał

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Śląskiego