plakat1

Zapraszamy na spotkanie promujące unikatową i bardzo ważną publikację autorstwa Stefanii Lazar – członkini Zarządu fundacji Brama Cukermana.
Album Architektura Będzina 1918 -1939. Budynki użyteczności publicznej odkrywa tajemnice niedocenianej modernistycznej architektury Będzina. W sposób bardzo obrazowy opisuje historie budynków, które służyły mieszkańcom przedwojennego miasta. Opowiada o architektów związanych z tym bardzo nowoczesnym wówczas nurtem w budownictwie. To pierwsza książka, o tak dogłębnej kwerendzie archiwalnej, ujawniająca często nieznane dotąd fakty.

Wspaniała praca historyczki Stefani Lazar, która uzupełnia wiedzę czytelników o historii Będzina.

Spotkanie promujące wydawnictwo odbędzie się 20 października 2016, godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie (ul. Kopernika 2)

Wydawca: Fundacja Brama Cukermana
Patronat honorowy: Towarzystwo Przyjaciół Będzina