D ą b r o w a
G ó r n i c z a

 

Patroni szlaku:

 

Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej


41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
rewitalizacja@idabrowa.pl

www.idabrowa.pl

 

Urząd Miejski

w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec
Aleja Zwycięstwa
tel: (0-32) 296 0 600,
faks: (0-32) 296 0 605
um@um.sosnowiec.pl
www.sosnowiec.pl

 

Starostwo Powiatowe
w Będzinie


42-500 Będzin
ul. Sączewskiego 6
centrala: tel +48 32 368 07 00
sekretariat: tel +48 32 368 07 01
fax +48 32 267 79 33

ul. Ignacego Krasickiego 17
tel. +48 032 368 08 00,
tel. +48 032 368 08 01
fax +48 32 761 52 69

www.powiat.bedzin.pl
Urząd Miejski
w Będzinie


42-500 Będzin
ul. 11 Listopada 20
tel. +48 32 267 70 41 do 44
um@um.bedzin.pl

www.bedzin.pl