D ą b r o w a
G ó r n i c z a

 

Autorzy:

 

Karolina Jakoweńko - pomysł, koordynacja projektu

Piotr Jakoweńko - pomysł, opracowanie graficzne projektu

Jakub Lubomski - koordynacja projektu

Grzegorz Onyszko - nadzór i praca historyczna