18 września 2016, godz. 10.00, zbiórka ul. Zamkowa (przy pomniku synagogi)
Zapraszamy na spacer historyczny “Spalenie będzińskiej synagogi w relacjach świadków”

Na trasie spaceru znajdą się miejsca związane z tragedią jaka rozegrała się w związku z podpaleniem Wielkiej Synagogi przez Niemców 77 lat temu, 9 września 1939 r. Historyczna opowieść oparta będzie m.in. na pisemnych relacjach świadków: ks. Mieczysława Zawadzkiego, ks. Leona Stasińskiego, Icchaka Turnera z Izraela i innych.

Spacer poprowadzi przewodnik Andrzej Ciepał – członek Fundacji Brama Cukermana.

Z kroniki parafialnej św. Trójcy (wpis ks. Mieczysława Zawadzkiego, 1939 r.):
“Słychać było znów detonacje i straszliwe krzyki – to Niemcy mordowali Żydów. Ogień rozszerzał się. Niemcy szli od domu do domu, od bóżnicy aż do ul. Bocznej, systematycznie podpalając domy. Wypędzając mieszkańców wrzucali granaty zapalające i dom stawał w płomieniach. Co chwilę słyszeliśmy straszne wrzaski niemieckie, huk granatów, krzyki mordowanych. Byliśmy przekonani, że Niemcy chcą spalić i zniszczyć cały Będzin. (…) Coraz więcej było strzałów, coraz więcej domów się paliło. Żydzi wypędzeni ze swych domów, bici, mordowani, poczęli uciekać w stronę kościoła, zajęli całą uliczkę od wikariatki aż po bramę plebani, lamentując i wołając ratunku”.