אוצר מרעיד לב של שפיות והתרסה בימים של תופת

Zrzut ekranu 2019-05-04 o 21.35.44

In HAARETZ about our collection of photographs of Józef Bacior form Zarki town.

https://www.haaretz.co.il/blogs/beithatfutsot/BLOG-1.7188431?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native&fbclid=IwAR0HF-9mgD6fMFR2th_jZC8NaXhy0zJnY7sa46D0uRLLTJA0OHonx7qQNpI

Wesprzyj nas / Support us

Realizacja naszej misji nie jest możliwa bez wsparcia naszych Przyjaciół. Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne - wesprzyj nas! / Our mission is not possible without the support of our Friends. If you think that what we do is important - support us!